logo


Persónukjör og Hugveitan Prenta út
Skrifað af Guðmundur Ágúst Sæmundsson   
Mánudagur, 09. Febrúar 2009 15:07

Sú hugmynd sem viðruð er í þessari grein er ekki hluti af þeirri kjarnavirkni sem lýst er í ritgerðinni.  Þetta er hugmynd um hvernig ganga má ennþá lengra og nýta Hugveituna til þess að styðja við persónukjör til Alþingis.

 

Fyrst ber þó að nefna það sem tengist kjarnavirkninni beint, sem er að með aukinni virkni sem skapast á Hugveitunni við verkefnavinnu af ýmsu tagi þá verða þátttakendur í þeirri vinnu betur inni í þeim málum sem verkefnin snúast um, og þess vegna betur upplýstir sem kjósendur.  Þar fyrir utan mun fólk kynnast hverju öðru í þessu samstarfi og þá mun fólk sem er einlægt og vinnur vel verða áberandi vegna framlags síns.  Fólk verður í meira mæli þekkt af sinni raunverulegu vinnu fyrir hag samfélagsins en síður af því hvað það er duglegt að auglýsa hana.  Nú þegar hefur bloggið stuðlað að því að kynna fram á sjónarsviðið duglegt fólk með sannan áhuga á velferð lands og þjóðar.  Með Hugveitunni mun enn frekar koma í ljós hverjir hafa mest og best til málanna að leggja við aðstæður þar sem markviss vinna að samfélagsmálum fer fram. Þetta eru hlutir sem gætu haft þau áhrif að gera hvern og einn þátttakenda að upplýstari kjósanda og verið sérstaklega til mótvægis við auglýsingamennsku ef farið verður meira út í persónukjör.  Því víðtækari sem þátttakan verður, því betur virkar þetta.  Þess vegna er mikilvægt að öll hönnun kerfisins miði að því að virkja allan almenning til markvissrar og lifandi vinnu að okkar sameiginlegu málum.

 

En þá er það hvernig Hugveitan getur tengst persónukjöri með beinum hætti.  Í því samhengi vil ég varpa fram þeirri hugmynd að kosið sé um tvo aðskilda hluti í Alþingiskosningum: Annars vegar um persónur og hins vegar um málefni.  Þannig mundi þetta líkjast meira því sem gerist innan hvers stjórnmálaflokks núna, þar sem stefnan er ákveðin til að mynda á landsfundum en frambjóðendum raðað upp í prófkjörum.  Munurinn er bara sá að allur almenningur hefði möguleika á að koma beint og milliliðalaust að borðinu með hagnýtingu Hugveitunnar. Það er engin ástæða til að ætla að meira ósamræmi yrði milli stefnunnar sem valin er og sannfæringar þess fólks sem kjörið yrði inn á þing eftir þessu fyrirkomulagi heldur en verður núna milli stefnu og hugmynda frambjóðenda innan flokkanna sem síðan enda inni á þingi.

 

En hver á að velja hvað stefnumál eru í boði á kjörseðlinum og hver á að velja hvaða persónur eru í boði?  Þar kemur Hugveitan inn.  Á Hugveitunni gæti almenningur unnið í sameiningu að því að setja saman stefnu- og málefnaskrár.  Allir gætu komið með tillögur að einstökum atriðum og heildstæðum stefnuskrám.  Eftir því sem fólk segði álit sitt á þeim með virkni sinni á Hugveitunni færðust hugmyndirnar til í listum og að lokum stæðu efstar tvær til þrjár stefnuskrár sem flestir gætu sætt sig við og þær yrðu þá valkostirnir á kjörseðlinum.  Þetta ferli er hægt að gera mjög opið, lýðræðislegt og skilvirkt.  Þær persónur sem vildu bjóða fram gætu einnig tilkynnt um framboð á Hugveitunni og fengið rafræn meðmæli tilskilins fjölda fólks þar.  Jafnvel mætti skora á fólk að bjóða sig fram með svipuðum hætti í aðdraganda kosninga. Myndin að neðan lýsir þessu ferli:

 

Myndin lýsir Alþingiskosningum þar sem kosið er með aðskyldum hætti um persónur og málefni

 

Eftir kosningar lægi fyrir heildstæð stefnuskrá fyrir þingið að vinna eftir.  Ekkert er því þó til fyrirstöðu að almenningur haldi áfram að forgangsraða, bæta inn og taka út stefnumál allt kjörtímabilið - við þekkjum að aðstæður geta breyst í grundvallaratriðum á miðju kjörtímabili.  Þingmenn mundu þá taka mið af stefnu Alþingis, eins og hún er ákvörðuð af kjósendum í Alþingiskosningum, og viljanum í samfélaginu á hverjum tíma eins og hann birtist í sívirkri stefnumótun á Hugveitunni.  Hvoru tveggja væri til hliðsjónar fyrir Alþingismenn. Að lokum mundu þeir fylgja eigin sannfæringu eftir að hafa rökrætt málin á þingi.  Þeir væru þá búnir að vega það og meta með hliðsjón af ofantöldu og þeirri sérfræðiaðstoð sem þörf er á hverju sinni.  Að lokinni atkvæðagreiðslu mætti ímynda sér að þingmenn hefðu tvo til þrjá daga til þess að gera grein fyrir afstöðu sinni, eða afstöðuleysi, með persónulegum rökstuðningi sem birtast mundi á netinu.  Þannig geta áhugasamir kjósendur betur fylgst með og kynnst störfum hvers þingmanns og tekið mið af því í kosningum bjóði hann sig fram aftur.

 

 

Kynningarblað

 

Hvað er Hugveitan?

Kynningarblað um Hugveituna

 

Framvindan

Vísir að Hugveitunni er nú í vinnslu í formi hugbúnaður fyrir sveitarfélög, félagasamtök og stjórnmálaflokka. Sjá:

Efnisveita

 

feed-image RSS efnisveita

 


Hugveitan samfélagslausnir ehf. | Innovation House, Eiðistorgi 13-15, 170 Seltjarnarnesi | hugveitan (hjá) hugveitan.is | creatave commons, some rights reserved 2007

 

brunette teen xxx