logo


Um Fyrirtækið Prenta út

 

Hugveitan samfélagslausnir ehf. er fyrirtæki sem stofnað er um smíði Hugveitunnar og almennt séð um eflingu virks lýðræðis á öllum sviðum samfélagsins. Fyrirtækið er í formi einkahlutafélags, en íslensk löggjöf býður ekki með góðu móti upp á framsæknari rekstrarform í anda atvinnulýðræðis enn sem komið er.

 

Stefna fyrirtækisins er að gefa hugbúnaðinn út, að hluta eða í heild, sem svokallaðan opinn hugbúnað og að kóði hans verði þar með aðgengilegur öllum sem vilja kynna sér hann. Með því móti munu áhugasamir einnig geta komið að því að hanna og byggja upp hugbúnaðinn með hætti sem gefist hefur vel við þróun margs konar hugbúnaðar af öllum stærðum og gerðum. Slíkt vinnulag hefur meðal annars skilað OpenOffice skrifstofuvöndlinum, Wordpress vefumsjónarkerfinu og heilu stýrikerfunum. Það er einnig ein af upphaflegu fyrirmyndum hugmyndarinnar að Hugveitunni að hægt sé að gera jafn flókin hugbúnaðarverkefni og raun ber vitni með vinnuframlagi áhugasamra aðila sem staðsettir eru hver í sínu heimshorni ef því er að skipta.

 

Í flestum stórum opnum hugbúnaðarverkefnum er kjarnahópur – gjarnan fyrirtæki – sem hefur yfirumsjón með þróuninni og framkvæmir stóran hluta vinnunnar. Hugveitan samfélagslausnir ehf. hefur það hlutverk gagnvart smíði Hugveitunnar. Þetta er mikilvægt til þess að tryggja stöðuga og stefnufasta framþróun á hugbúnaðinum, sér í lagi í upphafi meðan frumgerð hans er í smíðum og verið er að vinna hugmyndafræðinni og virknimöguleikum hugbúnaðarins hljómgrunn.

 

Hugveitan samfélagslausnir ehf. nálgast smíði Hugveitunnar þannig að hún virki sem vinnuumhverfi á Internetinu fyrir lýðræðislegt félagsstarf og henti fyrir allar lýðræðislegar einingar, hvaða nafni sem þær nefnast.  Hana má því nota jafnt fyrir frjáls félagasamtök, hverfasamtök, stjórnmálaflokka, sveitarfélög, hlutafélög og einnig – eins og upphaflega var lagt upp með – þjóðfélög.  Það er enda ein af megin áherslum fyrirtækisins að efla virkt lýðræði á öllum sviðum samfélagsins en ekki bara á sviði hinna hefðbundnu stjórnmála.

 

Hugveitan er jafngildi nýrra innviða fyrir samfélagið. Hún er nokkurs konar vegakerfi fyrir lýðræðislega þátttöku almennings. Hún mun styðja við og efla lýðræðislega þátttöku rétt eins og bættar samgöngur auka samskipti milli fjarlægra byggða. Hún ryður úr vegi miklum þátttökuhindrunum sem nú eru svo víða í vegi fólks sem langar að láta gott af sér leiða.  Eftir því sem tækifærin til þátttöku verða augljósari og aðgengilegri vekur það einnig upp áhuga fleira fólks til að taka þátt í sameiginlegum málefnum samfélagsins.

 

Á þessu stigi leitar Hugveitan samfélagslausnir ehf. eftir framsýnum og áhugasömum samstarfsaðilum sem sjá tækifæri í nýtingu hugbúnaðarins og eru tilbúnir að styðja við gerð hans.  Nú þegar er fyrirtækið í samstarfi við nokkra slíka aðila um það sem kallast íbúavefur, og er hugsað fyrir sveitarfélög, og um flokksvef, sem hugsaður er fyrir innra starf stjórnmálaflokka.  Þessar útgáfur eru skref í átt að þeirri framtíðarsýn sem sem lýst hefur verið á þessari síðu og þróuð hefur verið enn lengra undanfarin ár. Því fleiri sem koma að málum því hraðar og betur getur sú framíðarsýn orðið að veruleika.

 

Fyrirtækið einsetur sér að efla og styrkja samfélagið með nýbreytni í lýðræðismálum og vonast til þess að fá góðan stuðning frá samfélaginu til þess.

 

 

Hugveitan samfélagslausnir ehf.
Kt: 650610-0750
Netfang: hugveitan(hjá)hugveitan.is
Sími: 694 4129

Skrifstofa fyrirtækisins er í Innovation House, Eiðistorgi 13-15, 170 Seltjarnarnesi.

 

 

Kynningarblað

 

Hvað er Hugveitan?

Kynningarblað um Hugveituna

 

Framvindan

Vísir að Hugveitunni er nú í vinnslu í formi hugbúnaður fyrir sveitarfélög, félagasamtök og stjórnmálaflokka. Sjá:


Hugveitan samfélagslausnir ehf. | Innovation House, Eiðistorgi 13-15, 170 Seltjarnarnesi | hugveitan (hjá) hugveitan.is | creatave commons, some rights reserved 2007

 

brunette teen xxx